Firma Adı İletişim Konum
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI
İnönü Mah. 1401 Sok. Bahar Apt. K: 3 D: 7 / Yenişehir / MERSİN / TÜRKİYE
İletişim: +90 532 714 1315
Web: https://www.isgsen.org.tr/
Salon: 
Stant: 
Ürün Grupları
  • iLGiLi YAYINLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI (İSG-SEN), BAĞIMSIZ bir sendika olmakla birlikte demokratik, eşitlikçi bir sınıf ve kitle örgütü olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların evrensel temel hak ve özgürlüklerine sahip çıkmayı, tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşme ve kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, güçlendirmeyi, Üyeler arasında dayanışma ve birliği sağlamayı, Uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimini arttırıcı her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaya öncelik tanıyarak, demokratik yöntemler yoluyla toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı, iş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılacak olan mevzuatların, meslek etiğinin, çalışma koşullarının, alınan ücretlerin belirlenmesi v.s. gibi çalışmalarda belirleyici bir faktör olmayı, iş kazalarının önlenmesi hususunda tüm çalışan ve işverenleri bilinçlendirmeyi temel amaç, İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaların çatısı altında örgütlenerek, birlik ve dayanışma içinde, her bakımdan insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine ulaşmalarını, Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını temel ilke sayar.

Firmanın kayıtlı ürün bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı marka bilgisi bulunmamaktadır.